बिशेस्वर प्रसाद यादव

बिशेस्वर प्रसाद यादव


फार्म प्रबन्धक
राम प्रसाद अधिकारी

राम प्रसाद अधिकारी


सूचना अधिकारी

   सूचना पाटी

   प्रकाशन

शीर्षक डाउनलोड
माफ गर्नुहोस् ! विवरण उपलब्ध छैन ।.
थप हेर्नुहोस्
शीर्षक डाउनलोड
बार्षिक प्रगति पुस्तिका २०७७/०७८
बार्षिक प्रगति पुस्तिका २०७६/०७७
थप हेर्नुहोस्
शीर्षक डाउनलोड
माफ गर्नुहोस् ! विवरण उपलब्ध छैन ।.
थप हेर्नुहोस्
शीर्षक डाउनलोड
माफ गर्नुहोस् ! विवरण उपलब्ध छैन ।.
थप हेर्नुहोस्
शीर्षक डाउनलोड
माफ गर्नुहोस् ! विवरण उपलब्ध छैन ।.
थप हेर्नुहोस्

   भिडियो ग्यालरी थप हेर्नुहोस्

बाख्रा बिकास फार्म चित्लाङ तथा बाख्रा पालन सुरु गर्नु अघि जान्नु पर्ने कुराहरु: डा. बबलु ठाकुर

Website Views: